อสังหาฯ กทม.-ปริมณฑลราคาพุ่ง

อสังหาฯ กทม.-ปริมณฑลราคาพุ่ง

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำ “ดัชนีราคาห้องชุด” ในกรุงเทพฯ เพียงจังหวัดเดียว โดยเริ่มจัดทำครั้งแรกในงวดประจำครึ่งแรก ปี 2553 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน และได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555 ในงวดครึ่งหลัง ปี 2556 และสำรวจข้อมูลราคาห้องชุดเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

ทั้ง นี้ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อแยกช่วงระดับราคา พบว่าห้องชุดที่มีระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ส่วนห้องชุดที่มีระดับราคา 50,000-80,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ขณะที่ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 และห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตรขึ้นไป ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6

โดย สรุป เฉพาะในกรุงเทพฯ เขตที่มีการปรับราคาห้องชุดเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร เขตปทุมวัน เขตสาทร เขตบางรัก เขตวัฒนา และเขตคลองเตย ส่วนในนนทบุรี และสมุทรปราการ เขตที่มีการปรับราคาห้องชุดเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี (ถนนรัตนาธิเบศร์) ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง และอำเภอเมืองสมุทรปราการ ช่วงส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช-แบริ่ง

ใน ส่วนของดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 แยกรายละเอียดเป็นดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6

อย่าง ไรก็ตาม ในส่วนของดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 แยกรายละเอียดเป็นดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง