วิธีการเช็คพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานที่ดินเขตต่างๆ

วิธีการเช็คพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานที่ดินเขตต่างๆ

ขั้นตอนแรก ไปที่ เว็บไซค์ของสำนักงานที่ดิน   http://www.dol.go.th เลือกเมนูการสืบค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน (อาจจะอยู่ด้านขวา หรือด้านบนสุดของเว็บไซค์ก็ได้ครับ)

ขั้นตอนที่สอง พอเลือกรายการสืบค้นแล้ว จะlink เข้ามาที่หน้ารายการรวมทุกพื้นที่  ทุกเขต เราจะต้องเลือกระบุการ

ค้นหาเป็นเขตหรือจังหวัด เพื่อง่ายต่อการสืบค้น http://www.dol.go.th/dol/index.php

capture-20160928-100731

 

ขั้นตอนที่สาม ตรวจสอบจากตามเขต หรือ อำเภอที่ระบุอยู่ที่หน้าโฉนดที่ต้องการตรวจสอบ (บางสำนักงานที่ดินดูแลพื้นที่มากกว่า 1 เขตครับ)

99999