วิธีการขอทำรังวัดที่ดิน

วิธีการขอทำรังวัดที่ดิน

การขอรังวัด คือการขอให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินช่วยตรวจสอบและยืนยันขนาดของที่ดินในโฉนดอีกครั้ง เนื่องจากหลักหมุดเดิมสูญหายหรือถูกเคลื่อนย้าย ตรวจสอบขนาดและเขตของที่ดิน 10 ปีควรรังวัดครั้งนึง โดยถ่ายรูปแนวเขตไว้เป็นหลักฐานยืนยัน ถ้ามีคนมาบุกรุงล้ำเขตหรือครอบครองปรปักษ์ จะได้ยืนยันได้

วิธีการ
-นำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
-โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์มาที่สำนักงานที่ดิน

เมื่อยื่นเอกสารอื่นๆ รอการนัดกับเจ้าหน้าที่เพื่อไปทำการรังวัด
ถ้าที่แปลงใหญ่ หาหลักเขตไม่เจอก็ต้องใช้เวลาขุดหาหลักเขตเก่า ถ้าหาไม่เจอก็ต้องเล็งกล้องฝังหลักใหม่ ที่แปลงเล็กก็ใช้เวลาวันเดียว ถ้าแปลงใหญ่ก็อาจสองวันขึ้นไป ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนวันนัดก็ไปบอกเจ้าหน้าที่แต่เนิ่นๆเพื่อขอเลื่อนวันนัดได้ แต่ไม่ควรเลื่อนเพราะอาจรอคิวอีกนาน
ควรหาคนขุดของเราไปด้วยสักสองคนเพื่อฝังหลักปูนอีกอันหนึ่งกำกับคู่กับหลักเขตให้เห็นชัดเจนอีกที เพราะนานๆไปเรามักจะลืมหลักเขต ควรเทปูนก้นหลุมไม่ให้หลักเขตเคลื่อน เพราะเดี๋ยวมีคนมาแอบเขยื้อน

การโอนสิทธิก็จะยกให้ใคร จะขายใครก็ต้องเอาโฉนดตัวจริงไปด้วย เตรียมเงินเสียภาษีถ้าเป็นการขาย

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท
2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 100 บาท
3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท
3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 800 บาท
3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 200 บาท หรือ 250 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)
ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,950 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 3,750 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,550 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 7,350 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 9,150 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 6 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,950 บาท
เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 7 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 12,750 บาท
การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,450 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,750 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 4,050 บาท
เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,350 บาท
เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,650 บาท

 

ขอบคุณบทความจาก

prapaisee.com