รายชื่อเศรษฐีผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ของประเทศ

รายชื่อเศรษฐีผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ของประเทศ

N150313424_1
จากกรณีกฎหมายเก็บภาษีที่ดิน หลายคนคงต้องการทราบว่า ในประเทศไทยนั้นใครถือครองที่ดินมากน้อยขนาดไหน มีผลการศึกษาของกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นรัฐไร้พรมแดน ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่วิจัยและเก็บข้อมูลการถือครองเอกสารสิทธิจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน พบว่า กลุ่มทุนที่ถือครองที่ดินมากที่สุด คือ ตระกูลสิริวัฒนภักดี 630,000 ไร่ ขณะที่ กลุ่มนักการเมืองที่ถือครองที่ดินมากที่สุด คือ นายอำนาจ คลังผา อดีต ส.ส.เพื่อไทย ถือครอง 2,030 ไร่
ข้อมูลจากการสำรวจศึกษาได้ยกตัวอย่างผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ทั้งประเทศเอา ไว้ให้เห็นดังต่อไปนี้
อันดับ 1 คือ ตระกูลสิริวัฒนภักดี ถือครองกว่า 630,000 ไร่ ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว และผ่านบริษัทต่างๆ โดยหนึ่งในที่ดินแปลงใหญ่ที่ตระกูลสิริวัฒนภักดีครอบครองกรรมสิทธิ์อยู่ใน บริเวณอ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รวมประมาณ 12,000 ไร่ ที่ดินใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา อีกประมาณ 15,000 ไร่
อันดับ 2 คือ ตระกูลเจียรวนนท์ ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธุรกิจการเกษตรครบวงจร ในนามกลุ่ม ซีพี ธุรกิจพัฒนาที่ดินในนาม ซี.พี.แลนด์ และกลุ่มแมกโนเลียส์ ธุรกิจโทรคมนาคม ทรู คอร์ปอเรชั่น ถือครองที่ดินในมือไม่ต่ำกว่า 200,000 ไร่ โดยแปลงใหญ่อยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 10,000 ไร่
อันดับ 3 คือ บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ดำเนินธุรกิจด้านน้ำมันปาล์มรายใหญ่ในภาคใต้ ถือครองที่ดินกว่า 44,400 ไร่

อันดับ 4 คือ สำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวน 30,000 ไร่
อันดับ 5 คือ บมจ.ไออาร์พีซี จำนวน 17,000 ไร่
อันดับ 6 คือ ตระกูลมาลีนนท์ จำนวน 10,000 ไร่
อันดับ 7 คือ นายแพทย์บุญ วนาสิน จำนวน 10,000 ไร่
อันดับ 8 คือ วิชัย พูลวรลักษณ์ จำนวน 7,000 ไร่
อันดับ 9 คือ ตระกูลเตชะณรงค์ จำนวน 5,000 ไร่
อันดับ 10 คือ ตระกูลจุฬางกูร จำนวน 5,000 ไร่
ส่วนในกลุ่มนักการเมือง จากผลการศึกษา พบว่าผู้ที่ถือครองที่ดินรายใหญ่ของประเทศ ดังนี้
อันดับ 1 คือ นายอำนาจ คลังผา อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ถือครอง 2,030 ไร่
อันดับ 2 คือ นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตร 2,000 ไร่
อันดับ 3 คือ นายเสนาะ และนางอุไรวรรณ เทียนทอง 1,900 ไร่
อันดับ 4 คือ นายอนุชา บูรพชัยศรี 1,284 ไร่
อันดับ 5 คือ นายอดิศักดิ์ โภคสกุลนานนท์ 1,197 ไร่
อันดับ 6 คือ นายทศพร เทพบุตร ถือครองที่ดิน 1,095 ไร่
อันดับ 7 คือ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 1,095 ไร่
อันดับ 8 คือ นายสุชน ชามพูนท 1,060 ไร่
อันดับ 9 คือ นายชัย ชิดชอบ และภรรยา 854 ไร่
อันดับ 10 คือ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 755 ไร่
ขณะที่ผู้ที่ถือครองที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ขึ้นไป มีจำนวนรวม 837 ราย

Photo credit by : www.utm.my
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าวไทยอ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : TerraBKK.com – http://terrabkk.com/?p=54850